Home

TERAPIA
I WSPARCIE
Profilaktyka stanowi główny element procesu rozwoju oraz edukacji w zakresie programów uzależnień oraz dysfunkcji poznawczych. Pasja i praca oraz wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej, zapewniają w każdym przypadku dostosowanie sprawdzonego rozwiązania, opartego na wiedzy praktycznej oraz teoretycznej.
To opracowane programy profilaktyczne są dopasowane do potrzeb odbiorcy, aktywizują rozwój umiejętności poznawczych i społecznych w procesie kształtowania samodzielności.
Tworzone grupy wsparcia dla rodziców mają na celu wzmocnić rodziców w procesie wychowawczym swoich dzieci.

REALIZOWANE USŁUGI


Warsztaty profilaktyczne

Warsztaty wzmacniające kompetencje miękkie u dzieci i młodzieży

Grupy wsparcia

Konsultacje indywidualne

Konsultacje seksuologiczne

Terapia grupowa