Home

EDUKACJA


Specyfika mojej działalności opiera się na edukacji z zakresu profilaktyki zdrowia u dzieci i młodzieży. Działania z tym związane to przede wszystkim wspieranie w zakresie prowadzenia zdrowego stylu życia. Warsztaty edukacyjne w placówkach oświatowych. Zajęcia z zakresu wzmacniania zasobów z obszaru pedagogiki.
Doświadczenie z zakresu prowadzenia zajęć profilaktycznych pozwala przekazać informacje zwrotne o potrzebach oraz zasobach grupy.

REALIZOWANE USŁUGI


Warsztaty profilaktyczne

Warsztaty wzmacniające kompetencje miękkie u dzieci i młodzieży

Grupy wsparcia

Konsultacje indywidualne

Konsultacje seksuologiczne

Terapia grupowa